Pantedugnad til inntekt for Vågsbygd Turn

Restriksjoner i aktivitetene som følge av Covid-19-situasjonen medfører endringer i driften og arrangementsorganisering. Dette gjør at vi må tenke nytt og annerledes når det kommer til inntekter og frivillig innsats fra dere som er våre medlemmer. Vi har bl.a. ikke kunnet arrangere vårens dugnad som planlagt og har dermed mistet budsjettert inntekt på 150.000.

 

I styremøte 10.06.20 ble det derfor vedtatt at vi vil inngå et samarbeid med våre medlemmer og deres familier for å innlemme hele organisasjonen i en effektiv pantedugnad. De som har pant de ønsker å støtte Vågsbygd Turn med, leverer bare panten inn forbi inngangen til turnhallen på Lumber når dere leverer eller henter deres barn. Posene med pant blir videre pantet av deltagere i pantegruppen og vi unngår å måtte betale tredjepart for denne jobben. Med hensyn til smittevern ser vi at dette en veldig fornuftig måte å kunne skape inntekter til Vågsbygd turn.

 

Rent praktisk vil dette innebære at fra og med dags dato vil medlemmer av Vågsbygd Turn kunne ta med og levere sin families pant. Det er ingen forpliktelser tilknyttet dette tiltaket, bare en mulighet til å støtte klubb og lag på, som er enkel og effektiv å administrere.

 

Jo flere som deltar med sin pant, jo mer kan klubben samle inn. Videre er det mange som er glad for å slippe pantingen, samtidig støtter man en god sak! Vi oppfordrer derfor til at dere sprer ordet til så mange som mulig i vårt nedslagsfelt. Snakk med venner, slekt, kollegaer og naboer. Nye givere av pant kan også komme og levere, det vil være åpent i hallen utover høst/vinter.

 

Ta kontakt på her dersom du har spørsmål.