2020/2021

Uke 35 – Høstsemesteret starter

Uke 35 til 37 – Foreldremøter

Hele semesteret – Fellesdugnad: Levere pant i hallen

Uke 40 – Høstferie for samtlige breddepartier 

6. desember – Juleshow

Uke 2 – Vårsemesteret starter

Mars – Årsmøte

Hele semesteret – Fellesdugnad – Levere pant i hallen

Juni – Sommershow

Juni – Sommerskole