Er du vår nye hovedtrener i TeamGym?

Vågsbygd Turn holder til i Kristiansand. Klubben har opplevd stor vekst og utvikling de siste årene og har nå 350 medlemmer fordelt på breddepartier, apparatturn og troppsgymnastikk. I 2021 stod vår splitternye turnhall klar. Med den har vi mulighet til å vokse og satse ytterligere. Vi trenger derfor å forsterke vårt trenerteam, spesielt innen troppsgymnastikk, TeamGym og Tumbling.

Vi søker primært en hovedtrener som kan ta det sportslige ansvaret for klubbens TeamGym-satsing. For denne stillingen kan vi tilby inntil 100% stilling, avhengig av hva du ønsker og har mulighet for. Vi søker imidlertid også timetrenere, les mer her. 

Arbeidsoppgaver for hovedtrenerstilling:
– Sportslig ansvar for planlegging og gjennomføring av trening for partier innen troppsgymnastikk/TeamGym.
– Planlegging og deltakelse i arrangementer og konkurranser.
– Oppfølging og opplæring av timetrenere.
– Administrative oppgaver knyttet til oppgavene nevnt over.

Dine kvalifikasjoner og egenskaper:
– Genuin interesse for gymnastikk og turn og arbeidet med barn og unge.
– Faglig kompetanse og erfaring som trener på innen troppsgymnastikk og/eller TeamGym
– Relevante sikringskurs
– Gode pedagogiske og organisatoriske evner
– Gode samarbeidsevner og en positiv relasjonsbyggende personlighet

Vi kan tilby:
– Et positivt og hyggelig miljø.
– Dedikerte og motiverte gymnaster.
– Stor grad av frihet til å forme stillingen etter eget ønske.
– Stor innflytelse på den sportslige satsingen til klubben.
– Gode muligheter for kompetanseutvikling.
– 50 – 100 % stilling, avhengig av hva du ønsker.
– Lønn etter avtale.

Som trener må du arbeide innenfor de retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett generelt og overordnede strategier for Vågsbygd Turn IL.

Arbeidstiden vil primært være på ettermiddag- og kveldstid og med arrangementer og konkurranser i helger.

For mer informasjon om stillingen eller ønske om å komme på besøk i turnhallen, kontakt daglig leder Lise Marie Selseng: dagligleder@vagsbygdturn.no

Send søknad og CV på e-post til daglig leder Lise Marie Selseng

NB! Stillingen ønskes besatt snarest og senest august 2022. Søknader behandles fortløpende. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Vi gleder oss til å høre fra deg!