For nye medlemmer

For å melde barnet på et treningsparti må det først være registrert som medlem. Medlemskontingenten er kr. 300 per kalenderår og dekker forsikring. I tillegg kommer treningsavgiften per semester/halvår. Se oversikt over priser her.

Trykk på knappen under, fyll inn opplysninger om barnet og kontaktperson(er). Velg “Enkeltmedlemskap” som medlemskapstype. Det er også mulig å registrere foreldre som “støttemedlemmer”. På den måten bidrar du til klubbens økonomi og får stemmerett ved årsmøtet. 

For registrerte medlemmer

Når barnet er registrert som medlem (se over), kan du melde det på ønsket treningsparti ved å logge inn på barnets side med brukernavnet og passordet du har valgt. Du finner oversikten over partiene som er åpne for påmelding i under “Kalender” i menyen øverst i vinduet i WebOrg.

NB! For påmelding/flytting til konkurransepartiene Troppgymnastikk og Apparat 3,4 og 5 må du sende mail.

Utøvere som allerede har trent på et av våre partier vil automatisk bli flyttet videre og trenger ikke melde seg på for hvert semester. Se informasjon lengre ned på siden for hvordan du bytter parti. 

Påloggingsinformasjonen for foresatte får man tilsendt ved å velge “Glemt brukernavn/passord?” på WebOrg innloggingen.

Se også brukerveiledningen fra medlemssystemet vårt WebOrg her.

Registrere barn på venteliste

Hvis det ønskede partiet er fullt er det mulig å sette seg på venteliste. Du følger da samme fremgangsmåte som for påmelding til treningsparti. Det er ikke nødvendig å betale medlemskontingenten for å sette barnet på venteliste. Du hopper da over trinnet om betaling, logger inn på barnets bruker, finner ønsket parti under “Kalender” og velger meld på. Du vil da få beskjed når det blir ledige plasser på partiet.

Bytte parti

Dersom du ønsker å bytte treningsparti må du avklare dette med trenerne på de berørte partiene først. Har du fått innvilget partibytte kan du sende en e-post til oss. Husk å angi ditt/barnets navn og hvilket parti du vil bytte fra/til.

Utmelding

Utmelding av klubben må gjøres skriftlig på e-post. Husk å angi ditt/barnets fulle navn. Det er ikke nok å si ifra til treneren på partiet. Hvis vi ikke har mottatt skriftlig utmelding vil barnet automatisk bli overflyttet og fakturert for nytt treningssemester. Frist for utmelding er 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret.