Velkommen til
Vågsbygd Turn

Vi søker nye hovedtrener i TeamGym/troppsgymnastikk

Med ny hall og stor pågang av nye medlemmer trenger vi å forsterke vårt trenerteam. Vi søker spesielt en hovedtrener som kan ta det sportslige ansvaret for klubbens TeamGym-satsing. For denne stillingen kan vi tilby inntil 100% stilling med oppstart august 2022, og veldig gjerne før!

Se hele utlysningen her.

English version here. 

Velkommen til årsmøte tirsdag 29. mars

Styret innkaller herved til årsmøte. Det foregår tirsdag 29. mars kl. 19-20 i Vågsbygd turnhall.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på denne siden.

Dersom noen har spørsmål eller kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styreleder@vagsbygdturn.no før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem av Vågsbygd Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Barns medlemskap er personlig og foreldre kan ikke stemme på vegne av barna. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Våre treningspartier

Deretter kan man velge mellom tre ulike retninger:

Vi bygger ny turnhall!

Vågsbygd Turnhall, ferdig høsten 2021

Etter mange år på leiemarkedet og i lokaler som ikke er optimale, har det endelig lykkes klubben å realisere drømmen om egen hall. Fra høstsemesteret 2021 flytter klubben inn i en helt ny, fullverdig turnhall på Karuss idrettspark i Vågsbygd. 

Hallen vil gi klubben gode muligheter for å utvide treningstilbudet og avhjelpe de lange ventelistene det er til gymnastikk og turn i Kristiansand. Hallen vil også være godkjent til å gjennomføre konkurranser og andre arrangementer. Framtiden ser lys ut for Vågsbygd Turn!

Vi har nå åpent for påmelding til våre partier i høstsemesteret 2021. Les mer om de ulike partiene våre her. 

 

bilde av grunnsteinsnedleggelse
Foto: Hilde W. Joakimsen

Bildet over er fra grunnsteinsseremonien vi gjennomførte 17. april 2021. På grunn av gjeldende smittevernsregler var det dessverre ikke mulig å samle mange til begivenheten, men Fædrelandsvennen var tilstede og du kan lese den flotte artikkelen her

Grunnsteinen vår inneholder en medalje og en leke for å symbolisere at vi skal utvikle oss og kjempe om medaljer, men vi skal aldri glemme å leke og ha det gøy på trening. 

Sparebanken sør

Vågsbygd Turn og Sparebanken Sør har inngått hovedsamarbeidsavtale!

Vi er utrolig glade og stolte over å ha Sparebanken Sør som hovedsamarbeidspartner! Med deres støtte får vi et styrket grunnlag for å skape en fantastisk arena for turnglade barn og unge i Kristiansand. Vi ser fram til samarbeidet med en aktør som virkelig tar sitt samfunnsansvar på alvor og bidra til gode nærmiljø!
 

Vi søker samarbeidspartnere!

Bidra til at flere barn og unge i Kristiansand får oppleve bevegelsesglede,  mestring og lagånd gjennom turn.Vi tilbyr forskjellige sponsoravtaler, alt fra et engangsbeløp til avtaler over tid. 

Ta kontakt for å finne en løsning som passer ditt firma. 

Turnere i pyramideformasjon
FOTO: Jacob Buchard

Støtt oss gjennom grastrotandelen

Vågsbygd Turn er grasrotmottaker! Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 % av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. 

Støtt oss neste gang du spiller ved å søke opp «Vågsbygd Turn» og registrere deg som grasrotgiver her. 

Stor takk til våre samarbeidspartnere

Sparebanken Sør
grasrotandelen

Organisasjonsnummer: 911 943 573