Vågsbygd Turn ble startet opp i 2013 på initiativ fra en gruppe engasjerte foreldre fordi behovet for et turntilbud på vestsiden av byen var stort. 

Det er medlemmene som eier klubben og årsmøtet som avholdes innen utgangen av mars hvert år er klubbens øverste myndighet. Klubbens styre består av valgte medlemmer/foreldre og er klubbens øverste organ mellom årsmøtene. Styret følger opp daglig drift, strategiplan, økonomi, struktur etc. 

Klubben har både fast ansatte og timebetalte trenere. Administrasjon og daglig drift varetas av en gruppe foreldre i klubben på frivillig basis. Foreldre er også engasjert som hjelpetrenere og bidrar med uvurderlig hjelp i forbindelse med konkurranser, oppvisninger og andre aktiviteter i klubben.

Kan du bidra? Vi har behov for både flere foreldretrenere og hjelp i arbeidet med å få på plass sponsorer og bidragsytere. Ta kontakt. 

Styret valgt på årsmøte i april 2021

  • Ingvild Little, styreleder (mor til Sofia på Troppsgymnastikk)
  • Leif Arne Ingebretsen, nestleder (far til Dina på Apparatturn)
  • Anette Skarpodde, medlem (mor til Karianne på Troppsgymnastikk)
  • Thomas Gjerustad, medlem (far til Adina på Apparatturn)
  • Jan Robert Fiksdal, medlem (far til Mina på Apparatturn)
  • Terese Rødland, medlem (mor til Thea Elisabeth og Maja på Apparatturn)

  • Fredrikke Tveito Andersen, ungdomsrepresentant
  • Tiril Liland, ungdomsrepresentant

  • Hege Valvik, vara

Daglig leder