Slik melder du barnet på et treningsparti

For påmelding til våre konkurransepartier i troppsturn og apparatturn  skal det være avklart med trenere/ledelsen i klubben.

Påmelding til våre andre partier foregår via Spond Club. Bruk fremgangsmåten beskrevet nedenfor hvis du ønsker å melde barnet på et av våre partier

1.
Hvis barnet ikke allerede er medlem av klubben må du først registrere medlemsskap og velge ønsket parti i nedtrekksmenyen. Det gjør du her.

Hvis det ikke er plass på ønsket parti vil ditt barn komme på venteliste. Du får beskjed via e-post så snart det blir ledig plass på partiet. Hvis det er plass på partiet du har valgt vil du få e-post med bekreftelse umiddelbart etter registrering.

2.
Barn som allerede er tatt opp på et av våre partier vil automatisk bli flyttet videre og trenger ikke melde seg på for hvert semester. For utmelding eller ønske om endring av parti må det sendes e-post til post@vagsbygdturn.no Endringen må meldes inn senest 15. desember (for vårsemesteret) og senest 15. juni (for høstsemesteret). Hvis ikke skriftlig utmelding er mottatt innen fristen vil det bli fakturert for treningsavgift for neste semester.

3.
Etter registrert medlemsskap og innmelding i parti må utøverne meldes inn i appen Spond. Det er den hverdagslige kommunikasjonskanalen mellom utøverne og trenerne, samt klubben og utøverne. Informasjon finner her. Last ned Appen.

4.
Har barnet søsken i klubben får man 20% i familierabatt. Det forutsetter at samme forelder står som betalingskontakt av begge medlemmene.For å endre betalingskontakt av et eller flere medlemmer, mellom foreldrene, send e-post til post@vagsbygdturn.no.


Priser og betingelser

Registrere barn på venteliste

Hvis det ønskede partiet er fullt er det mulig å sette seg på venteliste. Du følger da samme fremgangsmåte som for påmelding til treningsparti. Det er ikke nødvendig å betale medlemskontingenten for å sette barnet på venteliste.

Bytte parti

Dersom du ønsker å bytte treningsparti må du avklare dette med trenerne på de berørte partiene først. Har du fått innvilget partibytte kan du sende en e-post til oss. Husk å angi ditt/barnets navn og hvilket parti du vil bytte fra/til.

Utmelding

Utmelding av klubben må gjøres skriftlig på e-post. Husk å angi ditt/barnets fulle navn. Det er ikke nok å si ifra til treneren på partiet. Hvis vi ikke har mottatt skriftlig utmelding vil barnet automatisk bli overflyttet og fakturert for nytt treningssemester. Frist for utmelding er 15. desember for vårsemesteret og 15. juni for høstsemesteret.