Medlemskontingent

Alle som ønsker å melde seg på partier i Vågsbygd Turn må være medlemmer av klubben.

Medlemskontingenten er i 2024 kr. 300,- per år. Kontingenten dekker bl.a. nødvendige forsikringer.

Kontingenten betales ved innmelding eller i begynnelsen av året. En påminnelse om fornyelse av medlemskapet blir sendt ut til registrerte medlemmer i januar. Nye medlemmer som melder seg inn senere på året må betale full medlemskontingent.

Når en melder seg på et av våre partier må en betale treningsavgift for det aktuelle partiet.

NB! Treningsavgiften gjelder for ett semester, vår eller høst. Den faktureres dermed to ganger årlig. Treningsavgiftene for et semester er som følger:

 • Foreldre og barn kr. 2000,-
 • Gymlek: kr. 2000,-
 • Turn grunnstige 1. klasse: kr. 2000,-
 • Turn grunnstige 2. klasse: kr. 2000,-
 • Salto 3. klasse: kr. 2750,-
 • Salto 4-5. klasse: kr. 2750,-
 • Salto 6+ klasse: kr. 2750,-
 • Tropp aspirant (7-11 år): kr. 3280,-
 • Tropp rekrutt (11-13 år): kr. 4150,-
 • Tropp junior (13-18 år): kr. 4790,-
 • Apparat aspirant : kr. 3280,-
 • Apparat 3: kr. 4150,-
 • Apparat 4: kr.
 • Apparat 5: kr. 6950

Familierabatt

Familierabatt er 20%. For å få denne rabatten må samme person stå som betaler av alle søsken. For å endre betaler, må det sendes e-post til post@vagsbygdturn.no

Oppsigelse/utmelding

I tråd med Norges Idrettsforbund sin lovnorm løper medlemsskapet til det blir sagt opp. Utmelding skal skje skriftlig på mail til post@vagsbygdturn.no og får virkning når den er mottatt. Frist for utmelding er 15. desember for vårsemesteret og 15. juni for høstsemesteret.

Dugnad

Det er en vaskedugnad som går på rundgang, og man må påregne å vaske en lørdag i løpet av året. Dette kalles inn som arrangement i spond.

I tillegg er det dugnader i forbindelse med arrangementer (baking, kafé, rigging, rydding, etc.). Dette går på rundgang hos forskjellige partier.

Det vil også være muligheter for loddsalg en gang pr semester, der man kan selge lodd for å få ned treningsavgiften på medlemmet.

Salgsbetingelser

1. Oppsigelse av medlemskap

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Kunden kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Vågsbygd Turn med umiddelbar virkning. Med mindre kunden har utøvd sin angrerett, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Vågsbygd Turn innebære at kunden har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

2. Betalingsmåte

Vi tilbyr betaling med VISA og Mastercard. Faktura kan fås ved forespørsel til post@vagsbygdturn.no

3. MVA

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for Vågsbygd Turn fremkommer på klubbens nettside. Det skal ikke betales merverdiavgift av hverken medlems- eller treningskontingentene. Prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.

4. Angrerett

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innen 14 dager etter kjøp. Kjøpsdato er dagen fakturaen ble utsendt.