Medlemskontingent

Alle som ønsker å melde seg på partier i Vågsbygd Turn må være medlemmer av klubben. Medlemskontingenten er i 2020 kr. 300,- per år. Kontingenten dekker bl.a. nødvendige forsikringer. Kontingenten betales ved innmelding eller i begynnelsen av året. En påminnelse om fornyelse av medlemskapet blir sendt ut til registrerte medlemmer i januar. Nye medlemmer som melder seg inn senere på året må betale full medlemskontingent.

Treningsavgift

Når en melder seg på et av våre partier må en betale treningsavgift for det aktuelle partiet. NB! Treningsavgiften gjelder for ett semester, vår eller høst. Den faktureres dermed to ganger årlig. Treningsavgiftene for vårsemesteret 2020 er som følger:
 • Foreldre og barn: kr. 1200
 • Turn grunnstige 1.-2. klasse: kr. 1200
 • Salto 3.-6. klasse: kr. 1800
 • Salto 7,-10.- klasse: kr. 1800
 • Tropp aspirant (7-11 år): kr. 2300
 • Tropp rekrutt (11-13 år): kr. 3500
 • Tropp junior (13-18 år): kr. 3500
 • Apparat aspirant 1.-2. klasse: kr 1500
 • Apparat 3: kr 5000
 • Apparat 4: kr 6000
 • Apparat 5: kr 8000

Oppsigelse/utmelding

I tråd med Norges Idrettsforbund sin lovnorm løper medlemsskapet til det blir sagt opp. Utmelding skal skje skriftlig på mail til medlemvt@gmail.com og får virkning når den er mottatt. Det er forutsatt at alle forpliktelsene har blitt gjort opp.

Dugnad

Det er normalt én felles salgsdugnad for alle partier per semester (vår/høst). Konkurransepartiene må påregne ekstra dugnader til finansiering av utgifter til konkurranser o.l. I tillegg er det dugnader i forbindelse med arrangementer (baking, kafé, rigging, rydding, etc.). Dette går på rundgang hos forskjellige partier.

Salgsbetingelser

1. Oppsigelse av medlemskap

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Kunden kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Vågsbygd Turn med umiddelbar virkning. Med mindre kunden har utøvd sin angrerett, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Vågsbygd Turn innebære at kunden har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

2. Ordrebekreftelse

Når betalingen er gjennomført vil du motta ordrebekreftelse til registrert e-postadresse.

3. Betalingsmåte

Vi tilbyr betaling med VISA og Mastercard.

4. MVA

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for Vågsbygd Turn fremkommer på klubbens nettside. Det skal ikke betales merverdiavgift av hverken medlems- eller treningskontingentene. Prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.

5. Angrerett

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager etter betaling.