foreldre og barn

Aldersgruppe: 3-4 år
Treningstid:    Se her
Treningsdag: Tirsdag
Hovedtrener:   Stina
Pris pr. halvår: Se her
Oppstart: Uke 34

Barn og foreldre deltar i aktivitet sammen

Om partiet

Foreldre og barn er et aktivitetstilbud både for jenter og gutter. Barneidrett følger idrettens grunnstige, og det legges vekt på barnets grunnmotorikk. Hovedmålet er at barna skal føle trygghet og mestring i aktivitet gjennom et utviklende miljø. I tillegg skal barna få utfordret seg og lære elementer innen turn.

Aktiviteten vil foregå i sal sammen med foresatte, der vi setter motorisk utvikling og kontakt mellom barn og foreldre i sentrum. Oppvarmingen kan bestå av lek med baller, ringer, musikk, sang, og lignende. Videre vil aktiviteten gå over til en rundløype med apparater som skranke, bom og tau tilpasset småbarn. Instruktørene veileder og styrer timen, men foresatte har ansvaret for å tilpasse aktivitetene og utfordre eget barn der det er nødvendig. Foresatte må også kle seg for aktiviteten og holde seg unna mobil, PC, nettbrett etc. når aktiviteten pågår.

Gymnastene på dette partiet deltar ikke på konkurranser, men er med på oppvisninger i forbindelse med jul- og sommershow.

Mulighet videre:
Utøverne går automatisk over til Gymlek når de blir førskolebarn.


PÅMELDING


TIMEPLAN


HER FINNER DU OSS