Aldersgruppe: 1. og 2. klasse
Treningstid:     Onsdager kl. 18:00-19:00
Hovedtrener:   Nadia
Hjelpetrener:   Michael
Pris pr. halvår: kr. 1200

Om partiet

Treningstilbudet introduserer grunnleggende turnelementer gjennom ulike treningsformer som styrke- og bevegelighetstrening, koordinasjonsøvelser, rytmeøvelser og apparattrening i de ulike turnapparatene våre.

Vi jobber etter prinsippene i NGTFs treningskonsept «Idrettens Grunnstige» og ønsker å tilby den beste basistrening uansett hvilken idrett man velger å fortsette med.

Gymnastene på dette partiet deltar ikke på konkurranser, men er med på oppvisninger i forbindelse med jul- og sommershow. 

Førskolebarn som er fylt 5 år kan også melde seg på dette partiet. Det er da viktig at barnet er trygg på å trene uten at foreldrene deltar.

Mulighet videre:
Utøvere som ønsker konkurranseturn kan gå videre til Apparatturn eller Troppsgymnastikk etter dialog med trenere. For de som ikke ønsker å konkurrere  er SALTO et parti for alle.