jente på bom

Apparatturn, eller Turn kvinner som er det offisielle navnet på grenen, er en individuell idrett. Med en spennende kombinasjon av dristighet og eleganse jobber gymnastene med utfordrende elementer i fire apparater: hopp, skranke, bom og frittstående. Det legges stor vekt på artisteri, fleksibilitet, kraft og ikke minst stil. Apparatturn krever dedikasjon og store treningsmengde hos den enkelte utøver. For de yngste utøverne er det enkle tilpasninger til apparatene.

For medlemmer og ikke-medlemmer som ønsker å prøve apparatturn, eller som kommer fra andre klubber og har trent tilsvarende, ta kontakt her.

I Vågsbygd turn har vi organisert partiet på følgende måte:

Apparat aspirant for jenter i 1. og 2. klasse. Dette partiet vil ha fokus basiselementer, mobilitet og styrke, i kombinasjon med lek. Apparat aspirant krever mer disiplin og mer dedikasjon til idretten enn Turn grunnstige 1-2 kl. Til gjengjeld får man et trygt, gøy og mestringsbasert sted å være og passer ypperlig for barn som ikke kan få nok av turn. Dette er et inngangsparti for barn som kan tenke seg å drive med Apparatturn. Gymnastene på dette partiet deltar ikke på konkurranser, men er med på oppvisninger i forbindelse med jul- og sommershow. 

Apparat 2. klasse +
Dette partiet er for jenter fra 2. klasse og oppover. Avhengig av alder og dedikasjon kan man velge mellom å trene 3, 4 eller 5 ganger per uke.

Partiet er for utøvere som ønsker å satse på apparatturn, og som viser stor dedikasjon og et talent for idretten. Det er trenerne som velger ut utøvere til dette partiet, med bakgrunn i gymnastens forutsetninger og ønsker. Partiet er dermed ikke åpent for påmelding uten avtale med hovedtrener. 

Det året gymnastene fyller 6 år kan de delta på lokale konkurranser (Agder), der alle får lik premie uavhengig av prestasjoner. Det året gymnastene fyller 9 år kan de delta på regionale og nasjonale konkurranser. Gymnastene blir rekrutter det året de fyller 11 år. Det er først da de begynner å konkurrere regional, nasjonalt og internasjonalt med poengtildeling og plassering.

Apparat aspirant

Aldersgruppe:
1. og 2. klasse samt barn som har fylt 5 år og har deltatt på Foreldre og barn.

Treningstider:
Se her

Hovedtrener:
Martine & Viktor 
Hjelpetrener:
Sandra

Pris pr. halvår:
kr. 2300

Apparat aspirant er delt inn i to grupper. Trenerne velger ut utøvere til gruppe 1. Gruppe 2 er åpent for påmelding for alle i 1. og 2. klasse som har lyst til å prøve apparatturn. Barn som er fylt 5 år og som har deltatt på Foreldre og barn kan også melde seg på. Påmelding via medlemssystemet er lik uavhengig om barnet skal gå i gruppe 1 eller 2.

Meld deg på her

Muligheter videre:
Utøvere som har potensiale og som ønsker konkurranseturn kan bli valgt ut av trenere til å gå videre til Apparat 3 eller til Troppsgymnastikk. For de som ikke ønsker konkurranser er SALTO et godt alternativ. 

Apparat 4

Aldersgruppe:
Fra 3. klasse og oppover (NB! Trenere avgjør om barnet har forutsetningene som kreves)

Treningstider:
Se her

Hovedtrenere:
Nadia og Viktor
Hjelpetrener:
Martine

Pris pr. halvår:
kr. 4500

Apparat 4 er et parti for utøvere som ønsker å konkurrere regionalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor apparatturn. Det er trenerne som velger ut utøvere til dette partiet, med bakgrunn i gymnastens forutsetninger og ønsker. 

Muligheter videre:
Apparat 5 eller Troppsgymnastikk. For de som ikke ønsker konkurranser er SALTO et godt alternativ

Apparat 3

Aldersgruppe:
Fra 2. klasse og oppover (NB! Trenere avgjør om barnet har forutsetningene som kreves)

Treningstider:
Se her

Hovedtrenere:
Viktor og Martine
Hjelpetrener:
Sandra

Pris pr. halvår:
kr. 3000

Apparat 3 er et parti for utøvere som på et senere tidspunkt ønsker å konkurrere regionalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor apparatturn. Det er trenerne som velger ut utøvere til dette partiet, med bakgrunn i gymnastens forutsetninger og ønsker. 

Muligheter videre:
Apparat 4/5 eller Troppsgymnastikk. For de som ikke ønsker konkurranser er SALTO et godt alternativ

Apparat 5

Aldersgruppe:
Fra 4. klasse og oppover (NB! Trenere avgjør om barnet har forutsetningene som kreves)

Treningstider:
Se her

Hovedtrenere:
Nadia og Viktor
Hjelpetrener:
Thea Elisabeth

Pris pr. halvår:
kr. 5500

Apparat 5 er et parti for utøvere som ønsker å konkurrere regionalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor apparatturn. Det er trenerne som velger ut utøvere til dette partiet, med bakgrunn i gymnastens forutsetninger og ønsker. 

Muligheter videre:
Troppsgymnastikk. For de som ikke ønsker konkurranser er SALTO et godt alternativ.