Apparatturn, eller Turn kvinner som er det offisielle navnet på grenen, er en individuell idrett. Med en spennende kombinasjon av dristighet og eleganse jobber gymnastene med utfordrende elementer i fire apparater: hopp, skranke, bom og frittstående. Det legges stor vekt på artisteri, fleksibilitet, kraft og ikke minst stil. Apparatturn krever dedikasjon og store treningsmengde hos den enkelte utøver. For de yngste utøverne er det enkle tilpasninger til apparatene.

For medlemmer og ikke-medlemmer som ønsker å prøve apparatturn, eller som kommer fra andre klubber og har trent tilsvarende, ta kontakt her.

I Vågsbygd turn har vi organisert partiet på følgende måte:

Apparat aspirant er for jenter i 1. og 3. klasse. Dette partiet vil ha fokus basiselementer, mobilitet og styrke, i kombinasjon med lek. Apparat aspirant krever mer disiplin og mer dedikasjon til idretten enn Turn grunnstige. Til gjengjeld får man et trygt, gøy og mestringsbasert sted å være og passer ypperlig for barn som ikke kan få nok av turn. Dette er et inngangsparti for barn som kan tenke seg å drive med Apparatturn. Gymnastene på dette partiet deltar ikke på konkurranser, men er med på oppvisninger i forbindelse med jul- og sommershow.

Apparat aspirant blir fra høsten 2021 delt inn i to partier, Apparat aspirant 1 (AA1) og Apparat aspirant 2 (AA2). Forskjellen er at AA2 er et åpent parti for alle og AA1 er et lukket parti, som krever avtale med trenerne.

Apparatturn 3. klasse +
Dette partiet er for jenter fra 3. klasse og oppover. Avhengig av alder og dedikasjon kan man velge mellom å trene 3, 4 eller 5 ganger per uke.

Partiet er for utøvere som ønsker å satse på apparatturn, og som viser stor dedikasjon og et talent for idretten. Det er trenerne som velger ut utøvere til dette partiet, med bakgrunn i gymnastens forutsetninger og ønsker. Partiet er dermed ikke åpent for påmelding uten avtale med hovedtrener. 

Det året gymnastene fyller 6 år kan de delta på lokale konkurranser (Agder), der alle får lik premie uavhengig av prestasjoner. Det året gymnastene fyller 9 år kan de delta på regionale og nasjonale konkurranser. Gymnastene blir rekrutter det året de fyller 11 år. Det er først da de begynner å konkurrere regional, nasjonalt og internasjonalt med poengtildeling og plassering.

Apparat aspirant 1 & 2

Apparat aspirant 1:
Er et lukket parti, som krever avtale med hovedtrener.
Apparat aspirant 2:
Er et åpent parti for alle

Aldersgruppe:
1., 2. og 3 klasse samt barn som har fylt 5 år og har deltatt på Foreldre og barn og/eller Gymlek.

Treningstider:
Se her

Treningsdager:
AA1- 2 dager- tirsdag og torsdag
AA2- 2 dager- mandag og torsdag

Hovedtrener:
Martine 

Pris pr. halvår:
Se her

Oppstart:
Ikke klart enda, kommer an på når hallen er klar.

Muligheter videre:
Utøvere som har potensiale og som ønsker konkurranseturn kan bli valgt ut av trenere til å gå videre til Apparat 3 eller til Troppsgymnastikk. For de som ikke ønsker konkurranser er SALTO et godt alternativ. 

Apparat 4

Aldersgruppe:
Fra 3. klasse og oppover (NB! Trenere avgjør om barnet har forutsetningene som kreves)

Treningstider:
Se her

Treningsdager:
4 dager- tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Hovedtrenere:
Viktor og Martine

Pris pr. halvår:
Se her

Oppstart:
Ikke klart enda, kommer an på når hallen er klar.

Apparat 4 er et parti for utøvere som ønsker å konkurrere regionalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor apparatturn. Det er trenerne som velger ut utøvere til dette partiet, med bakgrunn i gymnastens forutsetninger og ønsker. 

Muligheter videre:
Apparat 5 eller Troppsgymnastikk. For de som ikke ønsker konkurranser er SALTO et godt alternativ

Apparat 3

Aldersgruppe:
Fra 2. klasse og oppover (NB! Trenere avgjør om barnet har forutsetningene som kreves)

Treningstider:
Se her

Treningsdager:
3 dager- mandag, onsdag og torsdag

Hovedtrenere:
Viktor og  Martine

Pris pr. halvår:
Se her

Oppstart:
Ikke klart enda, kommer an på når hallen er klar.

Apparat 3 er et parti for utøvere som på et senere tidspunkt ønsker å konkurrere regionalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor apparatturn. Det er trenerne som velger ut utøvere til dette partiet, med bakgrunn i gymnastens forutsetninger og ønsker. 

Muligheter videre:
Apparat 4/5 eller Troppsgymnastikk. For de som ikke ønsker konkurranser er SALTO et godt alternativ

 

Apparat 5

Aldersgruppe:
Fra 4. klasse og oppover (NB! Trenere avgjør om barnet har forutsetningene som kreves)

Treningstider:
Se her

Treningsdager:
5 dager- mandag tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Hovedtrenere:
Viktor og Martine

Pris pr. halvår:
Se her

Oppstart:
Ikke klart enda, kommer an på når hallen er klar.

Apparat 5 er et parti for utøvere som ønsker å konkurrere regionalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor apparatturn. Det er trenerne som velger ut utøvere til dette partiet, med bakgrunn i gymnastens forutsetninger og ønsker. 

Muligheter videre:
Troppsgymnastikk er en mulighet om man ønsker å fortsette med konkurranseturn. De som ikke ønsker konkurranser er SALTO eller Veteran et alternativ.