Aldersgruppe: 5 år 
Treningstid:    Se her
Treningsdager: 1 dag, onsdager
Hovedtrener:   Stina
Pris pr. halvår: Se prisliste
Oppstart: Uke 35

Foreldre deltar Ikke i aktivitet

Om partiet

Gymlek (gym og lek) er et parti som gir barn et godt utgangspunkt for alle typer av idretter. Gjennom en kombinasjon av grunnleggende turnelementer og lek, får barn en allsidig bevegelighetstrening og stimulering av de grunnmotoriske ferdighetene.

På treningene skal barna utvikle sine ferdigheter i kroppskoordinasjon og bevegelighet gjennom å utføre øvelser som går på å gå/løpe, hoppe, balanse, kaste/motta, klatre og rulle. For å utvikle disse ferdighetene er barna på ulike apparater som tumbling, trampoline, skranke, bom, hopp og mye mer.

Mulighet videre:
Går automatisk over til Turn grunnstige. For de som ønsker større utfordring er 
Apparat aspirant et alternativ.