Turnere i pyramideformasjon

SALTO står for sosialt, allsidig, lek, turn og oppvisning.

SALTO er et opplærings- og aktivitetstilbud for barn og ungdom (jenter og gutter), og en videreføring av idrettens grunnstige. Partiet er delt i to aldersgrupper: 3.-6. klasse og 7. klasse pluss (se nærmere info lenger nede). Det stilles ikke krav til ferdigheter eller at man har gått på partier for yngre aldersgrupper. Partiet er åpent for alle som er motivert for å drive med turn og aktivitet.

På SALTO lærer vi alt fra rulle til salto med skru og mye, mye mer. Her kan du stige i gradene og få nye utfordringer underveis. Du vil møte blide og motiverte trenere med god kunnskap og erfaring innen turn. Du vil bygge opp motorikk og styrke, samtidig som du lærer både grunnøvelser og mer spesifikke elementer innenfor troppgymnastikk og turn, spesielt innen trampett og tumbling.

Gymnastene på disse partiene deltar ikke på konkurranser, men er med på oppvisninger i forbindelse med jul- og sommershow. I tillegg får gymnastene en gang pr. år mulighet til å delta på barneturnstevne.

SALTO 3.-6. klasse

Treningstider:
Se her

Hovedtrener:
Espen

Pris pr. halvår:
kr. 1800

Meld deg på Salto 3.-6. klasse her

Muligheter videre:
SALTO 7 kl. + eller en av konkurransegrenene: Apparatturn eller Troppsgymnastikk kan være en mulighet. Overgang til et konkurranseparti forutsetter dialog med hovedtrenerne på disse partiene. Trenere vil rekruttere til konkurransepartiene fra SALTO.

SALTO 7. klasse +

Treningstider:
Se her

Hovedtrener:
Espen Skjelnes

Pris pr. halvår:
kr. 1800

Meld deg på SALTO 7.+ her

Muligheter videre:
For utøvere som ønsker å starte med konkurranseturn er partiet Troppsgymnastikk en mulighet. Det forutsetter dialog med hovedtreneren for dette partiet. Trenere vil rekruttere til konkurransepartiene fra SALTO.