Digitalt årsmøte 27. april

Som følge av koronapandemien har Norges Idrettsforbund gitt anledning til at årsmøter kan gjennomføres digitalt.

Styret innkaller derfor til digitalt årsmøte i Vågsbygd Turn mandag 27. april kl. 18-19.30.

Her finner du møtedokumentene:
Saksliste og bilag til sak 1-9 & 11-12
Vedlegg sak 10_Organisasjonsplan VTIL
Veiledning til Zoom

Et digitalt årsmøte stiller noen andre krav til forberedelse for både deltakere og arrangører enn et ordinært møte. Styret ber derfor om at de som planlegger å delta registrerer dette god tid i forveien i arrangementinvitasjonen i Spond og/eller vår Facebook-side.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vågsbygd Turn IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Her kan du registrere deg som støttemedlem.