Pantedugnad høsten 2020

Restriksjoner i aktivitetene som følge av Covid-19-situasjonen medfører endringer i driften og organisering av arrangementer i klubben. Dette gjør at vi må tenke nytt når det kommer til inntekter og frivillig innsats fra dere som er våre medlemmer. Vi har bl.a. ikke kunnet arrangere vårens dugnad som planlagt og har dermed mistet budsjettert inntekt på kr. 150.000.

Styret har derfor vedtatt at vi vil inngå et samarbeid med våre medlemmer og deres familier for å innlemme hele organisasjonen i en effektiv pantedugnad. De som har pant de ønsker å støtte Vågsbygd Turn med, leverer flaskene rett innenfor inngangen til turnhallen på Lumber. Flaskene blir tatt videre til panting av deltagere i pantegruppen og vi unngår å måtte betale tredjepart for denne jobben. Med hensyn til smittevern ser vi at dette en veldig fornuftig måte å kunne skape inntekter til Vågsbygd turn.

Det er ingen forpliktelser tilknyttet dette tiltaket, bare en mulighet til å støtte klubb og lag på, som er enkel og effektiv å administrere. Jo flere som deltar med sin pant, jo mer kan klubben samle inn. Videre er det mange som er glad for å slippe pantingen, samtidig støtter man en god sak! Vi oppfordrer derfor til at dere sprer ordet til så mange som mulig i vårt nedslagsfelt. Snakk med venner, slekt, kollegaer og naboer. Nye givere av pant kan også komme og levere, det vil være åpent i hallen utover høst/vinter.

Ta kontakt her dersom du har spørsmål.