Ekstraordinært årsmøte 23. oktober 2020

Det ble gjennomført ekstraordinært årsmøte i Vågsbygd Turn fredag 23. oktober 2020. 

På møtet la styret fram sin innstilling til løsning for nye treningslokaler for klubben fra 1. januar 2021. Som orientert om på årsmøtet 27. april i år og i e-post til alle medlemmer i august, utløper klubbens leieavtale for treningslokalene på Lumber ved utgangen av 2020. Styret har derfor jobbet aktivt for å finne en fremtidig løsning for klubben som er realistisk mht. tidshorisont og klubbens økonomi, i tillegg til å leve opp til verdier og retningslinjer i gjeldende organisasjonsplan.  

Saksdokumenter

Protokoll ekstraordinært årsmøte 23.10.20

7a_Saksliste og innstilling_ekstraordinært årsmøte 2020

7b_Protokoll Kulturutvalget 16.10.2020

7c_Planer og budsjett for rubbhall