Ekstraordinært årsmøte 23. oktober 2020

Styret innkaller hermed til ekstraordinært årsmøte i Vågsbygd Turn fredag 23. oktober kl. 16.30. Møtet vil bli avholdt i turnhallen på Lumber.

På møtet vil styret legge fram sin innstilling til løsning for nye treningslokaler for klubben fra 1. januar 2021. Som orientert om på årsmøtet 27. april i år og i e-post til alle medlemmer i august, utløper klubbens leieavtale for treningslokalene på Lumber ved utgangen av 2020. Styret har derfor jobbet aktivt for å finne en fremtidig løsning for klubben som er realistisk mht. tidshorisont og klubbens økonomi, i tillegg til å leve opp til verdier og retningslinjer i gjeldende organisasjonsplan. Styret ser fram til å presentere sin innstilling for årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem av Vågsbygd Turn IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett. Foreldre har ikke stemmerett på vegne av sine barn, men må ha inngått eget medlemskap/støttemedlemskap i klubben. Er du i tvil om du er registrert som medlem kan du ta kontakt.

Saksliste og bilag

Saksliste og innstilling_ekstraordinært årsmøte 2020

Sak 69:20_Saksfremstilling Kulturstyret_Midlertidig turnhall på Karuss

Protokoll Kulturutvalget 16.10.2020

Organisasjonsplan Vågsbygd Turn

Smittevern

Vi tar sikte på å gjennomføre årsmøtet med fysisk oppmøte i turnhallen på Lumber. Vi vil innrede lokalet så det overholder kravet til 1 meters avstand mellom deltakerne. Alle som ønsker å delta på møtet må overholde følgende retningslinjer:

  • Ingen med sykdsomssymptomer kan delta på møtet
  • Alle deltakere må registrere seg med navn og telefonnummer når de ankommer møtet
  • Alle deltakere må benytte håndsprit plassert ved inngangen til hallen
  • Personer fra ulike hjem må opprettholde 1 meters avstand under hele møtet og sitte på anviste plasser i hallen