Vågsbygdturnere imponerte på Rola turnfest

FOTO: Pål Christensen

Over 1000 deltakere fra hele Sør- og Østlandet var samlet til turnfest i Askerhallen og i Holmen Turnhall 26.-28. mai 2017.

Det var turnkonkurranser både lørdag og søndag, i tillegg til flere sosiale aktiviteter. Her deltok turnere fra alle årsklasser og nivå, fra de aller minste til FIG-klassen\*.

Vågsbygd Turn stilte med 16 apparatturnere i alderen 9-13 år. Disse deltok i klassene minirekrutt, (9-10 år) rekrutt. (11-12 år) og i juniorklassen. Utøverne fikk vist frem sine innlærte programmer for flere hundre tilskuere. En strålende innsats, imponerende ferdigheter og stor turnglede kom tydelig fram hos utøverne.

FOTO: Pål Christensen

I 13-14 årsklassen (klasse 1) ble Mia Maria Dahl nr 11 etter meget gode prestasjoner. Her deltok hele 46 utøvere. Hun gjorde det spesielt godt i øvelsene skranke og bom, der hun var en av de beste i klassen.

Rekrutter og juniorklassen. Fra venstre: Fredrikke T Andersen, Mia Maria Dahl, Bertine Ø Brandsdal, Tea Elisabeth Rødland.
FOTO: Pål Christensen

Rola ble også i år en fantastisk opplevelse med turnglede og sosial samvær for utøvere, trenere og foreldre.

Minirekrutter. Øverst fra venstre: Sunniva L Trelsgård, Karianne Ourom, Malin Sørstrand. Foran fra venstre: Dina Ingebretsen, Halldis Thorsen, Lillie Sofie Dahl, Eline M Christensen.
FOTO: Pål Christensen

\*FIG-klassen: Disse turner etter internasjonalt reglement, og blir bedømt etter samme regler som i internasjonale mesterskap.