Foreldreklubben Vågsbygd Turn

Vågsbygd Turn er på noen områder en «annerledes-klubb» i forhold til andre idrettslag i Kristiansand kommune. Det skyldes primært at vi ikke har mulighet for å trene i en av kommunens haller og derfor har bygget og eier egen hall. Klubben får dermed IKKE dekket utgifter til strøm, vedlikehold, rengjøring og utstyr på linje med klubber som holder til i kommunale anlegg. Det vi får fra kommunen, er et begrenset driftstilskudd, som på ingen måte dekker disse utgiftene.

Det betyr at vi må drifte klubben på kontingenter og dugnadsarbeid. Masse dugnadsarbeid! 

Det har dessverre blitt slik at mer og mer arbeid samles på stadig færre hender i klubben. Kanskje handler det om pandemien som har gjort det vanskelig for oss foreldre å møte hverandre. Kanskje handler det om at styret har hatt det så travelt med hall-prosjektet at vi ikke har vært gode nok på å kommunisere ut behovet for at flere bidrar. 

Vit at det er kjempegøy og veldig sosialt å arbeide sammen for klubben vår!

Hva kan du tenke deg å bidra med for å sikre et godt tilbud i Vågsbygd Turn? Ta en titt på oversikten under og gi beskjed på post@vagsbygdturn.no Gjerne skriv hvilken oppgave/gruppe du er interessert i emnefeltet. 

VÅGSBYGD TURN TRENGER FORELDRE TIL FØLGENDE OPPGAVER/VERV:

SPONSORGRUPPE
Dette er en komite som dessverre ikke finnes enda i vår klubb, men som vil ha potensiale til å utgjøre en stor positiv forskjell for klubben! Vågsbygd Turn har de siste årene vært veldig profilert i lokalnyhetene, og det burde være mulig å knytte mange sponsorer til klubben. I dag er det ingen som arbeider systematisk med dette, og vi går derfor glipp av store midler. Styret har i 2021 sikret en stor avtale med Sparebanken Sør og noen mindre sponsoravtaler med lokale bedrifter, men vi har ikke hatt kapasitet til å arbeide nok med dette i tillegg til arbeidet med turnhall og daglig drift. 

Sponsorkomitèen skal også arbeide med å søke midler til utstyr fra forskjellige fond og stiftelser, etter et fastlagt årshjul. 

Det er ønskelig at f.eks. 4-5 foreldre går inn i gruppen. Vi ser for oss 1-2 møter pr semester, i tillegg til at man følger opp et par avtaler hver mellom møtene. Sponsorgruppen kan også involvere resten av foreldregruppa i arbeidet ved f.eks. å utarbeide forslag til sponsorbrev som den enkelte kan ta med til sin arbeidsgiver o.l.

DUGNADSGRUPPE
Klubben har i dag en enkelt dugnadsansvarlig som i tillegg til å sitte i styret også arrangerer salgsdugnader. Salgsdugnadene er helt avgjørende for å holde treningsavgiftene nede. I fremtiden trenger vi en gruppe foreldre som i tillegg til å planlegge salgsdugnader også tar ansvar for arbeidsdugnader og lotterier. Klubben har store muligheter til å øke inntjeningen om vi får 4-5 foreldre til å samarbeide om dette. 

ARRANGEMENTSGRUPPE
De siste to årene har vi ikke klart å arrangere juleshow, sommershow, konkurranser eller treningssamlinger. Det er nå på tide at vi kommer i gang med dette, men vi trenger en gruppe frivillige som organiserer disse arrangementene. Det vil innebære å f.eks. planlegge program i samarbeid med trenere, koble på de nødvendige samarbeidspartnerne, delegere oppgaver som baking, rigging osv. til foreldregruppen. Gruppen møtes et par ganger i forbindelse med hvert arrangement, men mye kan koordineres via Spond.

HJELPETRENERE
På flere av partiene er det ønskelig at foreldre går inn som hjelpetrenere på frivillig basis. Den viktigste oppgaven er å støtte den ansatte treneren i gjennomføringen av økta. Det er dermed ikke nødvendig med erfaring/kompetanse i turn. Det viktigste er at man kan være en trygg voksenperson som bidrar f.eks. ved å stå på stasjoner, holde ro i gruppa og sørge for at alle barna har det greit på trening. 

RENGJØRINGSGRUPPE:
Som nevnt har vi ikke gratis rengjøring fra kommunen. Den jobben må vi ta på dugnad og alle foreldre må stille opp og bidra når turen kommer til partiet man har barn på. Vi trenger imidlertid 2-3 personer som kan ta jobben med å sette opp og følge opp en plan for hvilke partier som har ansvar for å vaske fra uke til uke. Dette gjøres enkelt via Spond. Ansvaret innebærer ellers å sikre at det er nødvendig utstyr til rengjøring til enhver tid, kjøre bort søppel, kjøre gjenglemt som ikke blir hentet til bruktbutikk osv. 

VAKTMESTERGRUPPE:
Vi trenger foreldre som er kyndige og villige til å ta på seg enkelt vedlikehold/reperasjoner av hallen, garderobene og uteområdet. Mht. uteområdet, er det behov for å fylle på med jord og beplantning rundt hallen nå som entreprenøren er ferdig med arbeidet. 

FORELDREKONTAKTER
Det er ønskelig med 1-2 foreldrekontakter per parti som kan fungere som kontaktpunkt mellom foreldregruppa og ledelsen. I tillegg vil oppgaven bestå i å ta initiativ til noe sosialt for partiet 1-2 ganger per år, gjerne hvor foreldre også får mulighet til å møte hverandre. 

STYRET:
Å sitte i styret betyr at du kan være med å ta de store avgjørelsene for klubben og hva som skal prioriteres. Utover å delta på 3-4 styremøter per semester må du regne med å ta på deg å følge opp noen avtaler og vedtak. Nå som hallen er ferdig blir trolig ikke arbeidsbelastningen på styremedlemmer særlig krevende. Styret har ansvarsforsikring, så styremedlemmer er ikke personlig ansvarlig for økonomiske beslutninger. Det er ikke et krav med turnfaglig kompetanse for styremedlemmer. Engasjement, sosiale antenner og samarbeidsevner holder i massevis. 

Styret velges på Årsmøtet i mars hvert år. Kandidater kan stille for 1 eller 2 år. Styremedlemmer honoreres med reduksjon i treningsavgift for sitt barn svarende til inntil 3 timer trening/uke for ett barn.  

SPORTSLIG UTVALG:
Foreldrene i sportslig utvalg har overordnet ansvar for den sportslige satsingen i klubben. De legger hallplanen, samarbeider med trenerne og styret, og gjør mange små og mellomstore justeringer i drift som er knyttet til gjennomføring av treninger. Det kreves ikke turnbakgrunn for å arbeide i SU, men det er stor fordel om man enten har god kjennskap til turn og/eller klubben, eller har erfaring fra lignende arbeid et annet sted. 

Sportslig utvalg honoreres på lik linje som styremedlemmer. 

ANNET:
Har du annet å bidra med som du tenker kunne være nyttig, hører vi gjerne fra deg. Det er spesielt behov for kompetanser som jus, organisasjonsutvikling, kommunikasjon, webredaktører/sosiale medier-kyndige, fotografer ++++

Hva kan du tenke deg å bidra med for å sikre et godt tilbud i Vågsbygd Turn? Gi beskjed på post@vagsbygdturn.no Gjerne skriv hvilken oppgave/gruppe du er interessert i emnefeltet.