Gradvis gjenåpning av turnhallen fra 18. mai

Turnhallen har vært stengt som følge av koronapandemien siden 12. mars. Nå har myndighetene gitt grønt lys for å åpne opp for innendørs trening igjen. En forutsetning er naturligvis at gjeldende smittevernregler fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund overholdes.

Fra og med 18. mai åpner vi derfor gradvis opp for tilpasset trening for enkelte av våre partier. Det dreier seg i første omgang om partiene apparatturn (inkludert rekruttering) og troppsturn. Dette har med partienes størrelse å gjøre og begrensningen i smittevernreglene om maks 20 turnere per gruppe og med 1 meters avstand til enhver tid. Partiene får beskjed om treningstider og Vågsbygd Turns smitteverntiltak direkte på mail og i Spond.

Vi jobber på en snarlig løsning for å kunne starte opp for de store breddepartiene våre også. Informasjon vil bli sendt ut til de det gjelder i mail og i Spond når dette er på plass.

koronavett regler