Årsmøte 29. mars 2022

Styret innkaller herved til årsmøte. Det foregår tirsdag 29. mars kl. 19-20 i Vågsbygd turnhall.

Endelig sakliste og alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet nederst på siden.

Dersom noen har spørsmål eller kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styreleder@vagsbygdturn.no før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem av Vågsbygd Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Barns medlemskap er personlig og foreldre kan ikke stemme på vegne av barna. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Sakspapirer:

SAKSLISTE ÅRSMØTET VÅGSBYGD TURN 29.03.22
VEDLEGG SAK 7_ Årsberetning 2021
VEDLEGG SAK 8_Årsregnskap Vågsbygd Turn IL 2021

VEDLEGG SAK 9_ Planer for 2022
VEDLEGG SAK 11_Organisasjonsplan 2022.docx
VEDLEGG SAK 12_BUDSJETT 2022

Årsregnskap og styrets forslag til budsjett for 2022 blir lagt ut i løpet av kort tid.