Kan du bidra til økt turnglede?

Nå er det semesterstart og mye gøy som skjer i klubben vår! Nytt utstyr er bestilt og nye trenere er på plass.

Vi i styret arbeider for tiden hardt med å få på plass sponsorer og bidragsytere som kan sikre driften og skaffe enda mer utstyr og kompetanse til klubben. Her ville vi sette stor pris på hjelp fra flere foreldre i klubben! Kanskje kjenner du noen som kunne bidratt med et engangsbeløp eller inngått en sponsoravtale? Ta i så fall gjerne kontakt med oss, så ordner vi resten

Klarer vi dette sammen vil dugnadspresset bli mindre og treningene enda gøyere og mer givende for barna våre!